• مقالات
  • تفاوت بین بیماری بلایت و آنتراکنوز در درخت گردو؟

انواع بیماری درختان گردو در ایران:


پژمردگی باکتریایی فوزاریوم (بلایت باکتریایی ) یا پوسیدگی گردو یا بیماری باکتریایی یکی از جدی ترین بیماری های درختان گردو است که برگ ها و میوه های نهال گردو را هدف قرار می دهد. این بیماری به ویژه در مناطق سرد و مرطوب ویرانگر است. این بیماری در اثر آلودگی درختان گردو با Xanthomonas xylinum ایجاد می شود. علائم بیماری در برگها به صورت لکه های نکروزه که با هاله ای زرد رنگ احاطه شده اند ظاهر می شود. بیماری بلایت باعث کوچک شدن گل ها، ریزش میوه نارس و ایجاد لکه های سیاه روی پوست سبز میوه می شود.

تفاوت بین بیماری بلایت و آنتراکنوز در درخت گردو

علامت های بیماری بلایت درخت گردو و تاثیرش در برگ و میوه:


کنترل (بلایت گردو) پژمردگی فوزاریوم گردو از طریق خاک ورزی، کاشت ارقام مقاوم به بیماری و کنترل شیمیایی انجام می شود. یکی از موثرترین اقدامات کشاورزی در کنترل بیماری سوختگی درخت گردو، جلوگیری از آبیاری بیش از حد و خیس شدن تاج پوشش است. هرس به موقع درختان باعث افزایش نور خورشید به تاج پوشش و جلوگیری از بیماری می شود. شاخه های آلوده به بلایت را ببرید و از بین ببرید. دیرگل بودن ارقام گردو نکته کلیدی در انتخاب ارقام مقاوم به پژمردگی فوزاریوم است. واریته‌های نسبت به گونه‌های Chandler، Pedro و Franquette مستعد پژمردگی فوزاریوم هستند. در مبارزه شیمیایی با این بیماری محلول پاشی اکسی کلرید مس یا هیدروکسید مس و ترکیب بوردو یک بار به نسبت 3 در هزار قبل از باز شدن جوانه و محلول پاشی بعدی به میزان 2 در هزار پس از گلدهی انجام می شود.

شانکر باکتریایی درختان گردو:


شانکر ها بیماری درختان گردو هستند که در اثر ضعیف شدن درخت به دلیل تنش های غیرزیستی مانند عمق کاشت کم، آبیاری بیش از حد درخت، متراکم شدن و خاک سنگین و متعاقب آن آلودگی اروینیا ایجاد می شود. از علائم این بیماری می توان به تشکیل شانکر های سیاه و قهوه ای تیره در سطح یا در عمق تنه و شاخه های اصلی درختان گردو اشاره کرد. با وجود آلودگی، درخت به طور یک طرفه خشک می شود. مهم ترین راه برای کنترل باکتری گردو شانکر استفاده از کودهای پتاسیم و فسفر در اواخر زمستان، کودهای نیتروژن در اوایل و اواسط بهار و آبیاری یکبار و مرتب می باشد. قسمت آلوده درخت باید برداشته شود. پس از بریدن شاخه آلوده، محلول کلرید مس را روی محل برش قرار دهید.

علامت های شانکر باکتریایی بر روی تنه درخت گردو:


آنتراکنوز یا لکه سیاه یکی دیگر از بیماری های درختان گردو است که در اثر عفونت آسکومیست ایجاد می شود. علائم این بیماری قارچی به صورت لکه های قهوه ای تا سیاه در اندازه های مختلف که با ذرات بسیار ریز سیاه رنگ پراکنده شده اند روی برگ ها بسیار محسوس است. بسیاری از اقدامات زراعی از جمله هرس قسمت های آلوده و جمع آوری برگ ها و شاخه ها و سوزاندن آنها می تواند در کاهش بروز بیماری موثر باشد. از کودهای نیتروژن در طول فصل رشد برای جوان ماندن برگ ها و کاهش آسیب به آنها توسط این قارچ استفاده کنید. در صورت شدید بودن بیماری از قارچ کش های بنومیل یا زینب و کاپتان دو بار در پاییز پس از ریزش برگ ها و دو بار در بهار همزمان با باز شدن جوانه ها استفاده کنید.

پوسیدگی رزلینیایی ریشه گردو :


پوسیدگی رزلینیایی یا پوسیدگی ریشه سفید یک بیماری قارچی خطرناک گردو است که در سراسر جهان یافت می شود. ابتلا به بیماری درخت گردو؛ به تدریج این بیماری به صورت دایره ای در اطراف درخت آلوده پخش می شود. تاج نازک می شود، شاخه ها خشک می شوند و رشد درخت متوقف می شود. کیفیت میوه به شدت کاهش یافته است. عملکرد به دلیل کاهش میوه نارس به شدت کاهش یافته است. از آنجایی که علائم این بیماری با علائم آفات مانند کمبود مواد مغذی در ریشه و آلودگی نماتد مشترک است، تشخیص آن تنها با مشاهده مستقیم وضعیت ریشه امکان پذیر است.